Est. 1990
Dansk Tatovør Laug (DTL) blev grundlagt 5.november 1990.
Siden begyndelsen har det været DTL´s mission at forbedre forholdene i den danske tattoo branche, med henblik på at give kunderne en så sikker og professionel oplevelse som muligt. Det er nemlig yderst vigtig, når man får sig en kropsudsmykning for livet.

En stærk og seriøs brancheorganisation
Behovet for en stærk og seriøs brancheorganisation er blevet større, i takt med den stigende interesse for vores fag. Med den øgede globalisering og den deraf følgende øgede tilgængelighed af udstyr og materialer til brug som tatovør, er der brug for DTL til at oplyse danskerne om sikkerheden, når man vælger tatovør.
Den voksende eksponering af vores branche har fået myndighederne i flere lande til at fokusere på behovet for en egentlig regulering heraf.

DTL er i konstant dialog med de relevante ministerier og styrelser for at have indflydelse alle nødvendige steder. DTL er i løbende dialog med myndighederne, om alt der vedrører vores branche og vores kunder.
Samtidig arbejder vi fremadrettet i tæt dialog med politikere fra hele det politiske spektrum repræsenteret i Folketinget.

DTL er selvfølgelig repræsenteret i ESTP – European Society of Tattoo and Pigment Research – eneste videnskabelige forening i verden, som udelukkende fokuserer på tatoveringsbranchen og alle dets udfordringer i forhold til f.eks. helbredsrisici i form af bl.a. allergiske reaktioner.

Alt dette gør vi for at have medindflydelse på den regulering, som vi forudser tatoveringsbranchen vil blive underlagt i den nærmeste fremtid.

En regulering, vi som udgangspunkt hilser velkommen.

Vi stræber hele efter tiden efter at gøre vores produkt – tatoveringer – så sikre som muligt for kunderne under de givne forudsætninger.