DTL Relief Fund

Vores medlemmer har oplevet fra tid til anden problemer med afpresning og trusler fra det kriminelle miljø.
Hvis, uheldet opstår, og fordi vi lever i et retssamfund, anbefaler DTL altid at man benytter sig af politi og rette ordensmagt.

Alle tatovører er hårdtarbejdende kunstnere og selvstændigt erhvervsdrivende, med udgifter til husleje, materialer, forsikring mm.
Når man må gå rettens vej, og anmelde afpresning, kan det have store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Ved bestyrelsesmøde i Dansk Tatovørlaug den 2. juli 2017, var det en enig bestyrelse der besluttede at hjælpe,
anerkende og til dels godtgøre de medlemmer der går igennem disse problematikker.

Man kan nu som medlem af Dansk Tatovørlaug ansøge om en lille økonomisk kompensation, hvis følgende krav er opfyldt:

– Man har oplevet at blive afpresset (bedt om ”donation”, ”støtte” eller ”beskyttelsespenge”) i sin butik.
– Episoden er anmeldt til politiet.
– Episoden har bevirket at man har tabt arbejdsfortjeneste.

DTL giver op til kr. 3000 pr person (ejer eller ansat i butik med cvr nummer).
Beløbet er et engangsbeløb, og sættes ikke i forbindelse med den konkrete tabte arbejdsfortjeneste.
Beløbet udbetales ikke til CVR nummer, med som honorar (b-indkomst, skattefrit).

For at modtage penge fra DTL’s Relief Fund, skal man sende en forespørgsel med titlen “DTL Relief Fund” til​ formand@dansktatovoerlaug.dk ,
hvorefter vi sender et ansøgningsskema tilbage som skal udfyldes. Når dette er modtaget vil et beløb herefter blive udbetalt til ansøger,
hvis en enig bestyrelse bakker det op. Ansøgning og indhold heraf behandles fortroligt.

DTL

Bliv medlem

Medlemsliste

Bestyrelsen

Kontakt

Kontaktside

Formand: Frank Rosenkilde

formand@dansktatovoerlaug.dk