Corona situationen ændrer sig hele tiden. Vi nærlæser og følger dagligt sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som vi følger punktligt. Situationen i de kommende måneder er ret uforudsigelig. Det er muligt, at forårets komme vil reducere spredning af smitte og dermed sygeligheden. Til sommer er epidemien måske overstået for vores vedkommende.

Det kan vise nødvendigt at aflyse kurserne den 27. og 28. april på Bispebjerg Hospital. Dette vil, dersom det bliver aktuelt, blive meldt ud 4 uger inden kurserne med anvisning af erstatningskurser inden den 1.7. Vi er i færd med at reservere auditorium i sidste halvdel af juni til erstatningskurser, for tilfældets skyld.

Der er p.t. ikke plan om at ændre på kurserne på Marselisborg Center og Fredericia Messecenter, eller kursus for udenlandske tatovører.

Tatovører opfordres til forsat at melde sig til kurserne, uanset usikkerheden, i forventning om at disse kurser gennemføres efter planen. Som sagt følger vi løbende situationen med sigte på, at alle om muligt får kursusbeviserne i orden inden den 1.7.

Hvis situationen mod forventning og i løbet af juni skulle vise sig uløselig, da vil vi kontakte Sundhedsministeriet og Sikkerhedsstyrelsen og påberåbe, at der foreligger force majeure.

Vi melder på kursus’ hjemmeside, når eller hvis der fremkommer nyt af betydning. 

Med venlig hilsen Jørgen Serup, Kursusleder.

Tekst lånt fra; hygiejnekursusfortatovører.dk

opdateres…