Der kommer en utrolig mængde informationer for tiden, om kompensation fra Statens side. Alt dette i forbindelse med det påbud mod at tatovere, der trådte i kraft for et par dage siden, hvad enten man er lønmodtager, selvstændig eller har ansatte.
DTL henviser til virksomgedsguiden, der har lagt en fin gennemgang online. Følg dette link:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/?fbclid=IwAR3ONBZpRszcmRrAe34PTxT2E1KkvV4nnM4Al5BbFuFbr8DCAGr54lYIYgc

Uddrag: Kompensation for virksomheders faste udgifter.
Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter.
Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. 
Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget. Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information og tidspunkt for åbning for ansøgninger.
Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til den 9. juni 2020.
Ansøgningen vil foregå digitalt.
Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
Ansøgninger modtages ikke, før ordningen åbnes.

DTL påpeger at det er vigtigt at man rådfører sig med egen revisor for at få det fulde overblik, da der findes mange forskellige forretningsformer.